Ett nytt betalsätt har införts i GUprint och senare under vårterminen 2018 kommer möjligheten att betala via PayEx-konto att tas bort, läs mer här.

Payment with debit card is now available in GUprint, read more here.